Siewnik wielkopowierzchniowy Citan Zobacz większe

Siewnik wielkopowierzchniowy citan

Zaczepiany siewnik  Citan  ze względu na łatwość uciągu i szerokości robocze od 8 m do 15 m osiąga bardzo wysokie wydajności powierzchniowe. 

Więcej szczegółów

Zapytaj o produkt

Ocena produktu przez Klientów
Poproś o ofertę

Zaczepiany siewnik  Citan  ze względu na łatwość uciągu i szerokości robocze od 8 m do 15 m osiąga bardzo wysokie wydajności powierzchniowe. Ze swoimi zbiornikami o pojemności 4.600 l i 8.000 l, Citan oferuje niezwykle dużą siłę uderzenia zwłaszcza przy pracy na wielkich polach i przy wąskich oknach czasowych dla siewu.
Siewniki Citan o szerokości roboczej 12 m i 15 m dysponują seryjnie 3 komorowymi zbiornikami, które można wykorzystywać dodatkowo do aplikacji nawozów w redliny wysiewu.

Najlepsze argumenty

Amazone Anhängesämaschine Citan, Top Argumente

+ Bardzo łatwy w uciągu – niskie zapotrzebowanie paliwa i wysoka siła uderzenia
+ Bardzo wąski zbiornik ziarna – znakomita widoczność
+ Bardzo dobrze dostępne dozowniki – szybkie ustawianie dawki wysiewu i komfortowe czyszczenie
+ Zbiornik ziarna umieszczony daleko z przodu, lepsza trakcja na tylnej osi ciągnika
+ Komfortowe i bezstopniowe ustawianie nacisku redlic z kabiny ciągnika
+ Jednotarczowe redlice RoTeC+ – dokładny bieg, wysokie przejście materiału i znakomite samoczynne oczyszczanie
+ Opcjonalna hydraulika pokładowa; do pracy z ciągnikami bez wystarczającego wydatku hydrauliki
+ Opcjonalne, hydrauliczne ustawianie nacisku zagarniacza z kabiny ciągnika

Czysta siła uderzenia w optymalnym momencie

Amazone Anhängesämaschine Citan, Schlagkraft pur zum optimalen Zeitpunkt

W siewniku Citan firma  AMAZONE proponuje proces rozłączenia uprawy gleby i siewu przy szerokościach roboczych od 8 m do 15 m. Citan umożliwia optymalne utrafienie w terminy siewu.
Niewielki nacisk na podłoże i wydajny siew to ważne zalety przy nowoczesnym następstwie roślin. Przed odłączenie uprawy gleby możliwe jest jej wystarczające osiadanie i zwarcie zabezpieczające dobre wschody na polu. Przy Citan o szerokości 15 m możliwe są wydajności powierzchniowe aż do 15 ha/h .
Kolejnym aspektem przy uprawie zbóż ozimych pozytywnie ocenianym przez niektórych praktyków jest to, że: redlice Citan poruszają niewiele ziemi tym samym stymulacja nowych chwastów (przede wszystkim wyczyńca polowego) jest zredukowana do minimum.

Nieważne czy siew będzie po pługu czy w mulcz – wszystko zawsze dzieje się szybko

Amazone Anhängesämaschine Citan, Egal ob Pflug- oder Mulchsaat – immer schnell unterwegs

Z prędkościami roboczymi sięgającymi  do 16 km/h zaczepiany siewnik Citan wyróżnia się wysokimi wydajnościami powierzchniowymi przy perfekcyjnym odkładaniu materiału siewnego. Jego zbiornik, umieszczony daleko z przodu, na dyszlu daje dodatkowe obciążenie na tylną oś ciągnika. Wynikiem jest lepsza trakcja. Napełnienie zbiornika ziarna o pojemności 4.600 l do 8.000 l można szybko i łatwo wykonać z big-bagów, ładowaczem czołowym lub przyczepą przeładowczą. Opcjonalnie Citan dostępny jest również ze ślimakiem załadowczym (tylko dla Citan 8000 do 9000). Równie szybko przestawia się maszynę między 3 m szerokości transportowej a 8 m do 15 m szerokości roboczej.

Wymienne kasety dozownika z optymalnym rozdziałem wzdłużnyym

Citan Dosiersystem

Mechaniczny lub w pełni elektroniczny system dozowania zapewnia precyzyjny i równomierny przepływ nasion w zakresie 2 do 400 kg/ha.

Dla różnych nasion są do dyspozycji trzy zestawy dozujące, co gwarantuje dokładne zachowanie dawki także przy wysokich prędkościach roboczych.

Kasety dozujące można wymieniać bardzo łatwo, bez jakichkolwiek narzędzi, także przy napełnionym zbiorniku ziarna.

Dla drobnych nasion maku, nawozów podstawowych, kukurydzy, słonecznika, grochu i fasoli opcjonalne są dostępne kolejne kasety dozujące.

Układ kalibracji, opróżnianie z resztek i dostęp do wymiany wałków dozujących przewidziano z lewej strony maszyny.

Z nawozem - Citan-C

Citan 12001-C und 15001-C - dreigeteilter Tank

Citan 12001-C i 15001-C oferują możliwość odkładania w redliny wysiewu wspólnie z materiałem siewnym, także dawki nawozu. Właśnie dlatego ich zbiorniki zostały podzielone na dwie części w proporcji 2/3 na ziarno i 1/3 dla nawozu lub innego gatunku nasion. Jeśli podział zbiornika nie jest konieczny, to całość zbiorników napełnia się materiałem siewnym. Dozowanie zawsze odbywa się z wykorzystaniem przekładni Vario, pozwalającej realizować dawki wysiewu w zakresie od 2 do 400 kg na hektar.

Podgrzewanie powietrza – żadnego zaklejania przy wilgotnej pogodzie

Amazone Anhängesämaschine Citan, Luftvorwärmung – kein Verkleben bei feuchter Witterung

Wydajna chłodnica oleju zapobiega przegrzewaniu  w obiegu oleju. Równocześnie dmuchawa zasysa przez żebra chłodnicy powietrze dla odcinka transportowego. Podgrzane powietrze efektywnie eliminuje zaklejanie się materiału siewnego i nawozu przy dużych dawkach transportu. To ważna zaleta przede wszystkim przy pracy podczas bardzo wilgotnej pogody.

Redlice RoTeC+-Control do bardzo równego odkładania nasion

RoTeC pro-Schar

Średnica tarcz wynosząca 400 mm oraz bezstopniowo ustawiany aż do 55 kg nacisk bezpośrednio na redlicy to gwaranty równomiernego odkładania nasion także przy najwyższych prędkościach jazdy.  Wymaganą głębokość siewu reguluje się bezpośrednio na redlicy, tarczą ograniczającą głębokość i czyszczącą. Płytki siew na lekkich glebach umożliwiają specjalne tarcze do płytkiego siewu posiadające większą powierzchnię przylegania. Tworzy się przy tym pozytywny efekt pozwalający na pracę ze stałym , wysokim naciskiem redlic. Redlica pracuje spokojniej. Nacisk redlic RoTeC+ Control ustawia się dokładnie w trzech nastawnikach. Poruszająca się z tyłu rolka dociskowa utrzymuje głębokość prowadzenia redlicy - niezbędna i u innych producentów - nie jest tu konieczna. Zaleta: nacisk redlicy nie rozdziela się na redlicę wysioewającą i rolkę dociskającą.

W zależności od typu maszyny, rozstaw rzędów wynosi od 12,5 cm do 16,6 cm.

Zagarniacz zwykły lub belka zagarniacza rolkowego - elastyczność w każdych warunkach

Exaktstriegel S – Saat bedecken

Wyrównanie pola oraz przykrycie materiału siewnego w warunkach normalnych lub mokrych przejmuje przy redlicach Ro-TeC+Control zwykły zagarniacz S (zdjęcie górne). Konieczny nacisk zagarniacza można ustawiać do wyboru mechanicznie lub hydraulicznie. 

Jeśli Citan ma pracować na polach suchych, to do dyspozycji jest belka zagarniacza rolkowego (zdjęcie dolne). Rolki dociskające mogą - niezależnie od redlic wysiewających - wywierać nacisk aż do 35 kg zapewniający doskonałe zamknięcie gleby. W warunkach mokrych, belkę zagarniacza rolkowego można bardzo łatwo i szybko zastąpić standardowym, zwykłym zagarniaczem. 

Zagarniacz rolkowy – z optymalnym kopiowaniem konturów

Rollenstriegel mit optimierter Kontourverfolgung

Dzięki mocnemu zawieszeniu sprężynowemu zagarniacza rolkowego, jest on w stanie dopasować swój nacisk także przy dużych nierównościach gleby. Ze względu na mechaniczne kopiowanie konturów przez sprężynowe zawieszenie, uzyskuje się optymalne zagęszczenie gleby, ponieważ nacisk zagarniacza jest stały. Oprócz tego istnieje również możliwość dopasowania zagarniacza do panujących warunków pracy.

Terminale obsługowe AMALOG+ lub AMATRON 3

Bedien-Terminals AMALOG+ oder AMATRON 3

AMALOG+ (tylko dla Citan 8000 do 15001-C) przejmuje ustawienia i nadzór włączania ścieżek technologicznych, liczenie hektarów oraz stany napełnienia i nadzorowanie znaczników  śladów. 

Rozszerzone sterowanie ważnymi funkcjami przejmują terminale obsługowe AMATRON 3 (tylko dla Citan 8000 do 9000). Zaliczają się do nich funkcje robocze oraz funkcje dotyczące ustawiania maszyny, np. kalibracja, automatyczne próby kręcone, ustawianie dawki wysiewu włącznie z jej zmniejszaniem i zwiększaniem. 

AMATRON 3 jest terminalem obsługowym pracującym z siewnikami, rozsiewaczami nawozów i opryskiwaczami polowymi, umożliwiającym optymalne sterowanie dawkami oraz znakomitą obsługę maszyn. Komputery pokładowe sterują i nadzorują dodatkowo także funkcje znaczników śladów. Zal;icza się do tego również zaznaczanie miejsc bagnistych oraz przeszkód.

„Osiągamy wysokie wydajności siewu“

Amazone Anhängesämaschine Citan, „Wir schaffen hohe Säleistungen“

„100 do 120 ha na jednej zmianie, ponad 2.500 ha w sezonie – żaden problem dla naszego 12001-C“, ocenia W. M. Nadeew. W. M. Nadeew jest zastępcą dyrektora generalnego w rosyjskim przedsiębiorstwie rolnym OOO „Schazk Zolotaja Niva“, należącego do grupy Agroterra. Panuje tam klimat w połowie kontynentalny, a przeciętna ilość opadów wynosi 450 do 500 mm rocznie. W ostatnim roku przedsiębiorstwo uprawiało  10.162 ha pszenicy ozimej, 8.169 ha słonecznika oraz 7.945 ha rzepaku jarego.
„W porównaniu z innymi siewnikami Citan  daje nam to, że pracując razem z New Holland T 7050 albo John Deere 7830 uzyskujemy cały szereg korzyści“, ocenia zastępca dyrektora generalnego. „Osiągamy wysokie wydajności siewu, gdyż przy szerokości roboczej 12 m i prędkości powyżej 12 km/h siejemy bardzo szybko. Większą wydajność osiągamy  także dzięki dużym zbiornikom na materiał siewny i nawóz, ponieważ wtedy ich napełnianie nie jest tak częste. Oprócz tego potrzebne jest nam mniej jednostek transportowych dowożących materiał siewny i nawóz.“ W. N. Makarov, główny agronom OOO „Schazk Zolotaja Niva“, jako kolejne zalety  Citan ocenia także bardzo łatwe ustawianie dawki wysiewu i głębokości siewu. „Niezależnie od rodzaju gleby rzeczywiste ilości wysiewu oraz głębokość siewy znakomicie zgadza się z założonymi wartościami. Siew wykonywany jest w terminie i z wysoką jakością. Zapewnia to nam dobre plonowanie i stawia Citan w korzystniejszej pozycji od innych siewników.“

„Najlepsze wydajności w optymalnym momencie siewu“

Amazone Anhängesämaschine Citan, „Top-Leistungen zum optimalen Saatzeitpunkt“

„W roku 2011 kupiliśmy pierwszych pięć siewników  Citan 12000“, opowiada główny agronom Aleksander Tschernikow z gospodarstwa „Tula Wozroschdenije“ OOO. „Mieliśmy z tymi maszynami tak dobre doświadczenia, że w roku 2012 zdecydowaliśmy się na zakup kolejnych dwunastu Citan 12001-C.“
Pola gospodarstwa „Tula Wozroschdenije“ OOO lleżą w trzech regionach Rosji, to jest w okolicach Tuły, Lipiecka i Orła. Tamtejsze gleby to średnie i ciężkie gliny oraz czarnoziemy. Przeciętna ilość opadów wynosi  550 do 600 mm/rok. Gospodarstwo uprawiało w 2012 roku  między innymi. 18.348 ha pszenicy ozimej 8.801 ha jęczmienia, 10.802 ha rzepaku, 1.411 ha gryki, 1.610 ha soi i 1.591 ha słonecznika. „Przy prędkościach siewu od 10 do 12 km/h każdy z siewników Citan siał 160 ha zboża/dzień wzgl. 200 ha rzepaku/dzień. W ten sposób wiosną i jesienią 2012  na maszynę przypadało ponad 3.000 ha“, mówi Aleksander Tschernikow. „Takimi maszynami osiągamy najwyższe wydajności w optymalnym momencie siewu. Przy siewie zboża jedno napełnienie zbiornika wystarcza na 2 do 2,5 pracy, zanim konieczne będzie powtórne napełnienie. Równocześnie redlice RoTeC+-Control układają materiał siewny dokładnie na żądanej głębokości. Rozstaw rzędów również jest optymalny. To wszystko zabezpiecza nam dobre i równomierne wschody.“

Brak opinie w tym momencie

Napisz opinie

Siewnik wielkopowierzchniowy Citan

Siewnik wielkopowierzchniowy Citan

Zaczepiany siewnik  Citan  ze względu na łatwość uciągu i szerokości robocze od 8 m do 15 m osiąga bardzo wysokie wydajności powierzchniowe.