MLT 630-115 V CP

Opis

Podstawowe dane techniczne:

3000 kg
6 m
 
3.43m
M-Varioshift

Podobne maszyny