MLT 630-115 V

Opis

Podstawowe dane techniczne:

3000 kg
6.10 m
 
3.34m
M-Varioshift

Podobne maszyny