MLT 730-115 V CP

Opis

Podstawowe dane techniczne:

3000 kg
6.75 m
 
4.35 m
M-Varioshift

Podobne maszyny