MLT 730-115 V+

Opis

Podstawowe dane techniczne:

3000 kg
6.90 m
 
4.25 m
M-Varioshift

Podobne maszyny