Przyczepy zbierająco-dozujące AX

Opis

Model Szerokość pobierania Pojemność Ilość noży Zapotrzebowanie mocy
AX 250 L/GL 1,80 m 25 m3

32

od 80 KM
AX 250 D/GD 1,80 m 25 m3

32

od 80 KM
AX 280 L/GL 1,80 m 28 m3

32

od 90 KM
AX 280 GD 1,80 m 28 m3

32

od 90 KM
AX 310 GL/GD 1,80 m 31 m3

32

od 100 KM
L – zabudowany 2/3 bez walców roztrząsających
D – zabudowany 2/3 z wałami roztrząsającymi
GL – w pełni zabudowany bez walców roztrząsających
GD – w pełni zabudowany z walcami roztrząsającymi

Podobne maszyny