Przyczepy zbierająco-dozujące ZX

Opis

Model Szerokość pobierania Pojemność Ilość noży Dopuszczalna masa całkowita
ZX 430 GL/GD 2,12 m 43 m3

48

24 t
ZX 470 GL/GD 2,12 m 47 m3

48

24 t
ZX 560 GL/GD 2,12 m 56 m3

48

34 t
GL – w pełni zabudowany bez walców roztrząsających
GD – w pełni zabudowany z walcami roztrząsającymi

Podobne maszyny