RZĄD SKROBAKÓW CZYSZCZĄCYCH WAŁ

Rząd skrobaków można połączyć z wałami: Flex 450/500, V-ring 500/600, T-ring 500/600 oraz C-ring 500/600. Służą one do czyszczenia wału z ziemi w trudnych mokrych warunkach polowych co zapobiega zalepianiu się wału.