Siewnik punktowy EDX - TC

Podczas siewu po pługu, w mulcz, czy bezpośrednio, zaczepiany siewnik EDX pokazuje swoją niezawodność i komfort obsługi. Siewnik EDX o szerokości roboczej 6 m i 9 m, ze zbiornikiem na nasiona 600 l i 800 l oraz prędkością roboczą 15 km/h, jest maszyną szczególnie wydajną.

Opis

Korzyści dla użytkownika:

  • Niespotykana wydajność dzięki prędkości roboczej do15 km/h
  • System Xpress dla optymalizacji rozdziału i odkładania nasion
  • Duże wydajności powierzchniowe, dzięki dużym zbiornikom na nasiona i nawóz
  • Szybkie napełnianie i zmiana materiału siewnego, dzięki centralnemu zbiornikowi
  • Szybkie napełnianie centralnego zbiornika nawozu
  • Prosta próba kręcona dla ustalonych norm
  • Centralny terminal obsługowy AMATRON 3 dla wszystkich funkcji
  • Centralna, hydrauliczna regulacja docisku redlic nasiennych i nawozowych, opcjonalnie z wykorzystaniem AMATRON 3
  • Kompaktowe i szybkie składanie do 3 m w transporcie
  • EDX 6000-TC z możliwością wyposażenia w dwa rozsiewacze mikrogranulatu

Podobne maszyny