ZGTS

Niezakłócony wzrost roślin uprawnych warunkiem uzyskania wysokich zbiorów. Żadne pole nie daje roślinom stałych, równych warunków wzrostu. Dlatego też w wyważonym dokarmianiu roślin zasilanie nawozami mineralnymi zawsze musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Czynnikiem decydującym o maksymalnym powodzeniu nawożenia jest nie tylko wybór optymalnego nawozu lecz również efektywny rozdział składników odżywczych.

Opis

Korzyści dla użytkownika:

 • Precyzyjne obrazy rozsiewu na szerokości roboczej do 54 m z maks. 128 sekcjami szerokości
 • Maksymalna wydajność powierzchniowa przy ilości rozsiewu 650 kg/min i prędkościach roboczych do 30 km/h
 • System ważenia online ProfisPro – nieustannie kontrolowane dostosowanie ilości rozsiewu
 • Zarządzanie napełnianiem, z wskaźnikami poziomu napełnienia na zewnątrz, zapewnia szybki i dokładny załadunek przez tylko jedną osobę
 • Automatyczne sprawdzanie i dostosowywanie rozdziału poprzecznego za pomocą systemu monitorowania obrazu
  rozsiewu ArgusTwin
 • Prosta zmiana z kabiny pomiędzy rozsiewem krawędziowym, granicznym i rozsiewem przy rowach dzięki obustronnie
  zintegrowanemu systemowi rozsiewu granicznego AutoTS
 • Dokładne kopiowanie śladów kół ciągnika za pomocą osi skrętnej z 28° kątem skrętu
 • Wyposażenie spełniające wszystkie wymagania: oświetlenie wachlarzy rozsiewu, tarcz rozsiewających, mieszadła i
  wnętrza zbiornika, mobilne lub cyfrowe stanowisko testowe, systemy kamer, …

Podobne maszyny